Bakterilerde DNA Tamir Mekanizmaları

 

Bakterilerde DNA Tamir Mekanizmaları

DNA hasarını en aza indirgemek amacıyla bakterilerde çeşitli DNA tamir mekanizmaları gelişmiştir. Bu tamir mekanizmaları aşağıda belirtilen beş gruba ayrılabilir:

1-        Direkt DNA onarımı, pirimidin dimerleri ve alkillenmiş bazlar gibi hasarların enzimatik olarak onarılmasıdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/bakterilerde-dna-tamir-mekanizmalari/

EŞEYSİZ ÜREME 6- SPORLANMA İLE ÜREME

 

A.     SPORLA ÜREME

Mantarlarda, bazı omurgasız hayvanlarda, bir hücrelilerden plazmodyumda, karayosunları ve eğrelti otları gibi çiçeksiz bitkilerde görülen üreme şeklidir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-6-sporlanma-ile-ureme/

EŞEYSİZ ÜREME 5- PARTENOGENEZ İLE ÜREME

 

A.     PARTENOGENEZ

Döllenmemiş yumurtadan mitozla yeni bir birey meydana gelmesine partenogenez denir.

Çoğunlukla eklembacaklılarda(balarısı, yaban arısı, karıncalar, su pireleri, bazı kelebekler, yaprak bitleri) görülür. Eklembacaklılar haricinde bazı balık türlerinde, kurbağalarda, sürüngenlerde ve bazı kuşlarda partenogenezle üreme görülür.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-5-partenogenez-ile-ureme/

EŞEYSİZ ÜREME 4- VEGETATİF ÜREME

 

A.     VEGETATİF ÜREME

Yüksek yapılı bitkilerde görülen üreme şeklidir. Vejetatif üreme, ana bitkiden (anaç) ayrılan bir doku parçasının veya tomurcuğun gelişmesi ile meydana gelir. vejetatif üreme oluşan yavru bireyler ana bitkiyle ve birbiriyle aynı genetik yapıya sahiptir. Yeni bireyler ana canlıdan bağımsız yaşarlar.

Vejetatif üreme, tarımsal üretimde büyük fayda ve avantajlar sağlar. Tohum ile üretilmesi mümkün olmayan muz, çekirdeksiz üzüm, kavak, söğüt gibi bitkilerin üretimi bu yolla gerçekleştirilir. Tohumla üremeye göre daha kısa sürede gerçekleşir. Ayrıca dayanıklı bir genetik yapıya sahip bireylerden aynı genetik özellikte yeni bireylerin daha hızlı yayılmasını sağlar. Ekonomik değeri yüksek pek çok bitki türü, yaprak, kök ve gövde parçaları kullanılarak vejetatif yollarla hızlı bir şekilde üretilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-4-vegetatif-ureme/

EŞEYSİZ ÜREME 3- REJENERASYON İLE ÜREME

 

A.     REJENERASYON (YENİLENME) İLE ÜREME

Rejenerasyon, canlı organizmadan kopan bir parçanın yeniden yapılması veya o parçadan yeni bir bireyin gelişmesidir. Rejenerasyon canlılarda az veya çok yapılır. Bitkilerin rejenerasyon yetenekleri hayvanlara göre daha fazladır. Hayvanlarda ise gelişmişlikle rejenerasyon yeteneği ters orantılıdır. Yani ilkel hayvanlarda rejenerasyon gelişmiş hayvanlara göre daha yüksektir.

Canlılarda üç farklı rejenerasyon görülür.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-3-rejenerasyon-ile-ureme/

EŞEYSİZ ÜREME 2- TOMURCUKLANMA İLE ÜREME

 

B.     TOMURCUKLANMA İLE ÜREME

Bir hücreli bira mayasında, bazı protistlerde, çok hücreli canlılardan hidra, mercan ve medüz gibi bazı omurgasızlarda görülür.

*        Ana canlının vücudunun bir yerinden dışarıya doğru bir veya birden fazla çıkıntı meydana gelir. Bu çıkıntıya tomurcuk denir. Bu tomurcuklar gelişirken çekirdekte bölünür ve bir parçası ana canlıda kalır, diğer parçası oluşan tomurcuğa geçer. Sonrasında sitoplazma bölünmesi gerçekleşir ve yeni bir birey oluşur.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-2-tomurcuklanma-ile-ureme/

EŞEYSİZ ÜREME 1- BÖLÜNEREK ÜREME

 

Canlıların soylarını devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir.

Canlıların nesillerini devam ettirmek amacıyla sahip oldukları üreme yetenekleri, onları cansız maddelerden ayırt eden en belirgin özellikleridir. Bütün biyolojik olaylar gibi üreme yeteneği de hücresel bir temele dayanır. Dolayısıyla canlılığın devamı hücrelerin çoğalmasına yani hücre bölünmesine bağlıdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-1-bolunerek-ureme/

PROTEİN SENTEZİ

 

PROTEİN SENTEZİ

 DNA’nın hücre hayatını yönetmesi protein sentezini denetlemesi ile gerçekleşir. Sentezlenen proteinler yapısal proteinler olabileceği gibi enzimlerin yapısını da oluştururlar.

 DNA’da belli proteinlerin sentezinden sorumlu yapılara gen denir. Genler binlerce nükleotidden oluşmuştur.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/protein-sentezi/

NÜKLEİK ASİTLER 2-DNA REPLİKASYONU

 

A.     DNA’NIN GÖREVİ:

1.       Kalıtsal bilgi taşımak. Kalıtsal karakterlerin oğul döllere aktarılmasını sağlar (replikasyon)

2.       Mutasyonlar ile kalıtsal değişikliklerin meydana gelmesine imkan verir.

3.       Hücrelerde RNA, protein sentezi ve enzim sentezini gerçekleştirir. Protein sentezi ile hücredeki metabolik olayları yönetmek

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/nukleik-asitler-2-dna-replikasyonu/

Zarlı ve Zarsız Organeller

 

Zarlı ve Zarsız Organeller

Hücrede bulunan organeller zarla çevrili olma durumlarına göre şu şekilde grupandırılabilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/zarli-ve-zarsiz-organeller/