20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 7-EGZİSTANSİYALİZM

 

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları

7-    EGZİSTANSİYALİZM

1927’de Alman filozofu Martin Heidegger ta­rafından felsefi bir görüş olarak ortaya atılan Eg­zistansiyalizm (varoluşçuluk), II. Dünya Savaşı yıl­larında Fransız romancısı Jean Paul Sartre tara­fından edebiyata uygulanmış ve yaygınlaşmıştır.

Egzistansiyalizmin temeli, Descartes’in "Dü­şünüyorum, öyleyse varım." görüşüne dayanır. Bu akıma göre "var oluş", "öz" den önce gelir; yani kişi, önce dünyaya gelir, var olur; sonra da kendi değerlerini kendisi yaratarak "öz"ünü orta­ya koyar, insana yol gösterecek tek varlık, yine kendisidir. İnsan, özgür olmak zorundadır ve her eyleminden sorumludur. İnsan, kendi özünü yara­tırken, değişik seçimler yapmak zorunda kalır; bu da insanı bunalımlara sürükler

 

a.  Egzistansiyalizmin Önemli Temsilcileri

*   Jean Paul Sartre          roman, tiyatro,

*   felsefe

*   AlbertCamus   roman, deneme

*   Simone de Beauvoir   roman, tiyatro,

*   deneme

*   Andre Malraux           roman

Türk edebiyatında Egzistansiyalizmi bir dün­ya görüşü olarak benimsemiş bir sanatçı yoktur.

 

 

 

 

 

 Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-7-egzistansiyalizm/

Görüş ve eleştirilerinize en kısa zamanda cevap verilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: