Akciğer Hacimleri

Akciğer Hacimleri

Şekil-3’de solda, birbirine eklendikleri zaman, akciğerlerin genişleyebildiği toplam hacme eşitlenen dört akciğer hacmi belirtilmiştir. Bu hacimlerin her birinin değeri şöyledir:

1. Soluk hacmi (tidal hacim) her normal solunum hareketi ile akciğerlere alman veya akciğerlerden çıkarılan hava hacmidir; miktarı erişkin erkeklerde ortalama 500 ml kadardır.

2. İnspirasyon rezerv hacmi, kişi tüm gücüyle bir inspirasyon yaptığında, normal soluk hacminin üzerine alınabilen fazladan hava hacmidir; genellikle yaklaşık 3000 ml’ye eşittir.

3. Ekspirasyon rezerv hacmi, normal bir ekspirasyon hareketinden sonra, zorlu bir ekspirasyonla çıkarılabilen en fazla hava hacmidir; değeri normal olarak 1100 ml civarındadır.

4. Rezidüel hacim, en zorlu bir ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava hacmidir; ortalama olarak yaklaşık 1200 ml kadardır.

akciğer hacimleri

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/akciger-hacimleri/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: