Category: AKADEMİK NOTLAR

Memelilerde Cinsiyet Gelişimi

  Memelilerde Cinsiyet Gelişimi Cinsiyet gelişiminin genetik kontrolü ve SRY 1960’larda memeli kromozomunun karyotiplendirilmesiyle ilgili tekniklerin gelişimiyle birlikte, memelilerde testisin gelişiminden sorumlu kromozomun Y kromozomu olduğu saptanmıştır. Canlı genotipinde kaç tane X kromozomu olursa olsun Y kromozomunun varlığında canlı erkek, yokluğunda ise dişi olarak gelişecektir. Fakat 1990 yılında “sex reversal syndrome” (zıt cinsiyet sendromu) adı …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/memelilerde-cinsiyet-gelisimi/

pH ve TAMPONLAMA

  pH ve TAMPONLAMA Vücut sıvılarında stabil bir hidrojen iyon konsantrasyonunun ([H+]) sürdürülmesi yaşam için hayati önem taşır. Bir çözeltinin pH’sı, o çözeltideki H+ konsantrasyonun ([H+]) tersinin 10 tabanına göre logaritmasıdır (yani eksi logaritma ([H+]). Suyun 25°C’deki pH’sı (H+ ve O H– iyonları eşit sayıdadır) 7.0’dir (Şekli inceleyiniz).

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ph-ve-tamponlama/

Mikrobiyolojinin Tarihsel Gelişimi

  Mikrobiyolojinin Tarihsel Gelişimi (1684-2000)       1684 Antoni van Leeuwenhoek Bakterilerin keşfi 1798 Edward Jenner Çiçek aşısı 1857 Louis Pasteur Laktik asit fermentasyonunun mikrobiyolojisi

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/mikrobiyolojinin-tarihsel-gelisimi/

EVRİMİN DELİLLERİ 3- Karşılaştırmalı Anatomi

  EVRİMİN DELİLLERİ 3-    Karşılaştırmalı anatomi Evrime delil sağlayan diğer bir bilim dalı karşılaştırmalı anatomidir. Bu bilim dalında başlıca taksonların vücut şekilleri ve yapısal özellikleri birbirleriyle karşılaştırmalı olarak incelenir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/evrimin-delilleri-3-karsilastirmali-anatomi/

Genetik Varyasyon

   Genetik Varyasyon: Genetik Değişimin Gerekli Bileşeni Bu gözlemlerle ilgili düşünürken, evrim veya genetik değişiklik için genetik varyasyonun gerekli olduğunu gördük. Sonuç olarak, eğer hayvanlar genetik olarak aynı ise, seçilmek için genetik avantajları ya da dezavantajları yoktur, üstünlükleri yoktur. Genetik varyasyonların sebepleri nelerdir?

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/genetik-varyasyon/

Mitokondiriyal Yaşlanma Teorisi

  Mitokondiriyal Yaşlanma Teorisi Yaşlanma evrensel ama kompleks bir biyolojik olaydır. Onun karmaşıklığını anlamak için bir dizi hipotez öne sürülmüş ve bunlar test edilmiştir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/mitokondiriyal-yaslanma-teorisi/

Golgi Kompleksi

  Golgi Kompleksi Başta sekresyon olmak üzere birçok aktiviteye katılır. Asıl görevi, membran akışını (yapım ve yıkım) ve organeller arası vezikül trafiğini koordine etmektir. Sitoplazmanın belirli bölgelerinde üst üste gelmiş yassı membran kompartmanlarıdır. “Golgi cisimcikleri” adı da verilir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/golgi-kompleksi/

Lizozomal depo hastalıkları

  Lizozomal depo hastalıkları Özgül lizozomal asit hidrolazların eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kalıtsal hastalıklardır. Bu nedenle, lizozomlar hücre işlevlerini engelleyen ve giderek biriken bazı bileşikleri parçalamada yeterli olamazlar.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/lizozomal-depo-hastaliklari/

Peroksizomlar

  Peroksizomlar Peroksizomlar (mikrocisimcikler olarak ta bilinir) membran-bağlı, küre şeklinde ya da oval, hücre içinde katalaz enzimine özgü sitokimyasal bir reaksiyon ile tanımlanabilen organellerdir. Boyanmış preparatlarda, küçük organeller (0.15-0.25 (im çapında) olarak görünür; hepatositlerden daha büyük olabilirler. Peroksizomlar, ürat oksidazı (ürikaz) içeren bir kristalin çekirdeği olan bir nükleoid içerebilir; insan peroksizomunda nükleoid yoktur. Bunlarda mitokondriler …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/peroksizomlar/

Ekzositoz ve Reseptör Aracılı Endositoz

  Ekzositoz ve Reseptör Aracılı Endositoz  Hücre yüzeyinde, düşük yoğunluklu lipoproteinler ve protein hormonlar gibi birçok madde için reseptörler vardır. Reseptörler aslında tüm yüzeye yayılmış durumdadır; ancak, özgül bölgelerde toplanarak kaplı çukurlar denilen bölgeleri oluştururlar. Ligant (reseptöre karşı büyük bir birleşme eğilimi olan molekül)’ın reseptörüne bağlanması, yayılmış durumda bulunan reseptörlerin kaplı veziküllerde toplanmasına neden olur …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ekzositoz-ve-reseptor-aracili-endositoz/