Category: EVRİM

Jeolojik Zaman Çizelgeleri

Jeolojik Zaman Çizelgeleri  

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/jeolojik-zaman-cizelgeleri/

EVRİMİN DELİLLERİ 3- Karşılaştırmalı Anatomi

  EVRİMİN DELİLLERİ 3-    Karşılaştırmalı anatomi Evrime delil sağlayan diğer bir bilim dalı karşılaştırmalı anatomidir. Bu bilim dalında başlıca taksonların vücut şekilleri ve yapısal özellikleri birbirleriyle karşılaştırmalı olarak incelenir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/evrimin-delilleri-3-karsilastirmali-anatomi/

Genetik Varyasyon

   Genetik Varyasyon: Genetik Değişimin Gerekli Bileşeni Bu gözlemlerle ilgili düşünürken, evrim veya genetik değişiklik için genetik varyasyonun gerekli olduğunu gördük. Sonuç olarak, eğer hayvanlar genetik olarak aynı ise, seçilmek için genetik avantajları ya da dezavantajları yoktur, üstünlükleri yoktur. Genetik varyasyonların sebepleri nelerdir?

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/genetik-varyasyon/

EVRİM MEKANİZMASI

  EVRİM MEKANİZMASI Evrimin önemli ham malzemelerinden biri mutasyonlardır. Mutasyonu açıklamadan önce modifikasyon (ya da diğer adıyla varyasyon) tanımını doğru yapmak gerekir. Modifikasyon, çevre koşullarının etkisiyle canlının genetik yapısındaki şu ya da bu genin zorunlu veya tercihli olarak uyarılması ya da işlevlerin teşvik edilmesi-güçlendirilmesi sonucunda dış görünüşünde (fenotip) ortaya çıkan kalıtsal olmayan değişikliklerdir. Çoğu yayında …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/evrim-mekanizmasi/

EVRİMİN DELİLLERİ 2- Fosil kayıtları

  EVRİMİN DELİLLERİ 2-    Fosil kayıtları Genel olarak kullanıldığı anlamda fosil, çok önce yaşamış bir canlının günümüzdeki tanınabilir fiziksel kanıtıdır. Yeryüzündeki hayatın uzun hikayesinin bu şekildeki fiziksel kanıtları, fosilleşmiş iskeletler, kabuklar, yapraklar, tohumlar ve canlıların bıraktıkları izlerdir. Fosil olacak bir organizma veya bunun vücut kısımları çürümeden önce gömülmelidir. Ayrıca organizmanın gömüldüğü kayaç tabakaları da …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/evrimin-delilleri-2-fosil-kayitlari/

EVRİMİN DELİLLERİ 1- Biyocoğrafya

  EVRİMİN DELİLLERİ Evrimin canlı alemdeki etkilerini gösteren geçmişte ve günümüzde çok sayıda delil vardır. Darwin evrime delil olarak genellikle türlerin coğrafik dağılımını ve fosil kayıtlarını göstermiştir. Ancak günümüzde evrime kanıt olarak çok daha zengin kaynaklardan faydalanmak mümkündür.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/evrimin-delilleri-1-biyocografya/

4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme -c. Parapatrik Türleşme

  4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme c.  Parapatrik Türleşme Bilindiği gibi Latince’de para yanında demektir. Parapatrik türleşme dendiğinde farklılaşma sürecinde kökendeş populasyonların yan yana bulunmaları kast edilir. Parapatrik türleşme yayılışları ayrı ancak yan yana olan ve hatta bir oranda örtüşen populasyonların farklılaşmasıdır (Wu 2001, Wu vd. 1998).

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/4-cografyaya-bagli-turlesme-c-parapatrik-turlesme/

4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme -b. Simpatrik Türleşme

  4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme b. Simpatrik Türleşme Simpatrik türleşme olarak adlandırılan modelde (Maynhard Smith 1968, Bush 1993, Via 2001) bir köken soy hattının coğrafik bariyerler dışındaki nedenlerle farklı seyirleri olan iki veya daha fazla evrimsel birim olarak başlamasını ve yeterli sürenin sonucunda ayrı soy hatlarının oluşmasını öngörür (şekil).

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/4-cografyaya-bagli-turlesme-b-simpatrik-turlesme/

4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme -a. Allopatrik Türleşme

  4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme a.  Allopatrik Türleşme Allopatrik türleşme bir köken populasyonun coğrafik bir bariyerle ayrılması ve ayrılan populasyonların süreç içerisinde farklılaşması sonucu gerçekleşen türleşme şeklini tanımlar.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/4-cografyaya-bagli-turlesme-a-allopatrik-turlesme/

4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme

  4-Coğrafyaya Bağlı Türleşme Yayılış esas alınarak türleşmenin tanımlanması gelenekseldir ve üç kategoride tanımlanır. Bunlar bir coğrafik bariyerle ayrılan populasyonların farklı alanlarda farklılaşmasını ifade eden allopatrik türleşme, coğrafik bir bariyerle yayılış alanları ayrılmadan veya aynı alanda farklılaşmayı tanımlayan simpatrik türleşme ve yayılış alanlarının kısmen örtüşmesi ya da yan yana iki populasyonun farklılaşmasını tanımlayan parapatrik türleşme …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/4-cografyaya-bagli-turlesme/

%d blogcu bunu beğendi: