Category: FİZYOLOJİ

Memelilerde Cinsiyet Gelişimi

  Memelilerde Cinsiyet Gelişimi Cinsiyet gelişiminin genetik kontrolü ve SRY 1960’larda memeli kromozomunun karyotiplendirilmesiyle ilgili tekniklerin gelişimiyle birlikte, memelilerde testisin gelişiminden sorumlu kromozomun Y kromozomu olduğu saptanmıştır. Canlı genotipinde kaç tane X kromozomu olursa olsun Y kromozomunun varlığında canlı erkek, yokluğunda ise dişi olarak gelişecektir. Fakat 1990 yılında “sex reversal syndrome” (zıt cinsiyet sendromu) adı …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/memelilerde-cinsiyet-gelisimi/

pH ve TAMPONLAMA

  pH ve TAMPONLAMA Vücut sıvılarında stabil bir hidrojen iyon konsantrasyonunun ([H+]) sürdürülmesi yaşam için hayati önem taşır. Bir çözeltinin pH’sı, o çözeltideki H+ konsantrasyonun ([H+]) tersinin 10 tabanına göre logaritmasıdır (yani eksi logaritma ([H+]). Suyun 25°C’deki pH’sı (H+ ve O H– iyonları eşit sayıdadır) 7.0’dir (Şekli inceleyiniz).

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ph-ve-tamponlama/

Edinsel Bağışıklığın Uyarılmasında Doğal Bağışıklığın Rolü

  Edinsel Bağışıklığın Uyarılmasında Doğal Bağışıklığın Rolü Doğal direnç savunmada önemli rolleri ile beraber gerekli olduğu durumlarda edinsel bağışıklığın harekete geçmesinde de uyarıcı özelliklere sahiptir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/edinsel-bagisikligin-uyarilmasinda-dogal-bagisikligin-rolu/

Mikropların Doğal Bağışıklıktan Kaçışı

Patojen mikroorganizmalar, doğal dirence direnerek, girdikleri konakta yerleşip, yaşamlarını sürdürme eğilimindedirler

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/mikroplarin-dogal-bagisikliktan-kacisi/

Doğal Bağışıklığın Yapıtaşları 6-Doğal Bağışıklığın Diğer Plazma Proteinleri

  Doğal Bağışıklığın Yapıtaşları 6-    Doğal Bağışıklığın Diğer Plazma Proteinleri Kompleman sistemi proteinleri dışında bir dizi başka protein de enfeksiyonlara karşı dirençte rol oynarlar. Plazmada bulunan mannozu bağlayan lektin (MBL), mikroorganizma karbohidratlarını tanıyan ve onları fagositoza hazırlayan; ayrıca kompleman sistemini lektin yolundan aktive eden bir proteindir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/dogal-bagisikligin-yapitaslari-6-dogal-bagisikligin-diger-plazma-proteinleri/

Doğal Bağışıklığın Yapıtaşları 5-Doğal Bağışıklık Sitokinleri

  Doğal Bağışıklığın Yapıtaşları 5-    Doğal Bağışıklık Sitokinleri Mikroorganizmalarca uyarılan makrofajlar ve diğer hücreler sitokinler olarak tanımlanan ve doğal direnç kapsamında gerçekleşen hücresel reaksiyonları yönlendiren proteinleri salgılarlar (Şekil: Doğal bağışıklığın sitokinleri) ve (Tablo: Doğal bağışıklığın sitokinleri özellikleri).

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/dogal-bagisikligin-yapitaslari-5-dogal-bagisiklik-sitokinleri/

Doğal Bağışıklığın Yapıtaşları 4-Kompleman Sistemi

  Doğal Bağışıklığın Yapıtaşları 4-    Kompleman Sistemi Mikroorganizmalara karşı savunmada önemli bir düzeneği oluşturan kompleman sistemi dolaşımda ve memb randa yer alan proteinlerden oluşur.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/dogal-bagisikligin-yapitaslari-4-kompleman-sistemi/

Doğal Bağışıklığın Yapıtaşları 3-Doğal Öldürücü Hücreler

  Doğal Bağışıklığın Yapıtaşları 3-    Doğal Öldürücü Hücreler NK hücreleri, hücre içi mikroorganizmalara karşı, enfekte hücreleri öldürerek ve makrofajları aktive eden sitokini, IFN-γ’yı salgılayarak mücadele veren özel bir lenfosit serisi hücrelerdir (Şekil: Doğal Öldürücü (NK) Hücrelerin İşlevleri).

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/dogal-bagisikligin-yapitaslari-3-dogal-oldurucu-hucreler/

Doğal Bağışıklığın Yapıtaşları 2-Fagositik Hücreler

  Doğal Bağışıklığın Yapıtaşları 2-    Fagositik Hücreler: Nötrofiller ve Monosit Makrofajlar Dolaşımdaki fagositik hücrelerden nötrofiller ve monositler, enfeksiyon bölgesine giderek orada mikroorganizmaları tanır ve içlerine alarak hücre içi yıkım işini gerçekleştirirler.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/dogal-bagisikligin-yapitaslari-2-fagositik-hucreler/

Doğal Bağışıklığın Yapıtaşları 1-Epitelyal Bariyerler

  Doğal Bağışıklığın Yapıtaşları Doğal bağışıklık, enfeksiyonlara karşı bir engel oluşturan epitel tabakası, dokularda ve dolaşımda bulunan hücreler ve bir dizi plazma proteinlerinden oluşur. Bu yapıtaşları, mikroorganizmaların konağın dokularına girişini engellemede, girmiş olanların ise uzaklaştırılmasında, farklı ancak birbirlerinin işlevlerini tamamlayıcı görevler üstlenmişlerdir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/dogal-bagisikligin-yapitaslari-1-epitelyal-bariyerler/