Category: HİSTOLOJİ

Golgi Kompleksi

  Golgi Kompleksi Başta sekresyon olmak üzere birçok aktiviteye katılır. Asıl görevi, membran akışını (yapım ve yıkım) ve organeller arası vezikül trafiğini koordine etmektir. Sitoplazmanın belirli bölgelerinde üst üste gelmiş yassı membran kompartmanlarıdır. “Golgi cisimcikleri” adı da verilir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/golgi-kompleksi/

Lizozomal depo hastalıkları

  Lizozomal depo hastalıkları Özgül lizozomal asit hidrolazların eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kalıtsal hastalıklardır. Bu nedenle, lizozomlar hücre işlevlerini engelleyen ve giderek biriken bazı bileşikleri parçalamada yeterli olamazlar.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/lizozomal-depo-hastaliklari/

Peroksizomlar

  Peroksizomlar Peroksizomlar (mikrocisimcikler olarak ta bilinir) membran-bağlı, küre şeklinde ya da oval, hücre içinde katalaz enzimine özgü sitokimyasal bir reaksiyon ile tanımlanabilen organellerdir. Boyanmış preparatlarda, küçük organeller (0.15-0.25 (im çapında) olarak görünür; hepatositlerden daha büyük olabilirler. Peroksizomlar, ürat oksidazı (ürikaz) içeren bir kristalin çekirdeği olan bir nükleoid içerebilir; insan peroksizomunda nükleoid yoktur. Bunlarda mitokondriler …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/peroksizomlar/

Ekzositoz ve Reseptör Aracılı Endositoz

  Ekzositoz ve Reseptör Aracılı Endositoz  Hücre yüzeyinde, düşük yoğunluklu lipoproteinler ve protein hormonlar gibi birçok madde için reseptörler vardır. Reseptörler aslında tüm yüzeye yayılmış durumdadır; ancak, özgül bölgelerde toplanarak kaplı çukurlar denilen bölgeleri oluştururlar. Ligant (reseptöre karşı büyük bir birleşme eğilimi olan molekül)’ın reseptörüne bağlanması, yayılmış durumda bulunan reseptörlerin kaplı veziküllerde toplanmasına neden olur …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ekzositoz-ve-reseptor-aracili-endositoz/

KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ

  KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ Organizmayı oluşturan hücreler çoğalma, bölünme ve büyüme özellikleri açısından birbirlerinden farklılıklar göstermektedirler. İleri farklanma gösteren eritrositler ve sinir hücrelerinin bölünmedikleri kabul edilir ve bu hücreler post mitotik hücreler olarak tanımlanır. Bazı hücreler, uygun sinyaller ile uyarıldıklarında bölünmek üzere sessiz kalırlar.1

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/kok-hucre-biyolojisi/

%d blogcu bunu beğendi: