Category: MİKROBİYOLOJİ

Mikrobiyolojinin Tarihsel Gelişimi

  Mikrobiyolojinin Tarihsel Gelişimi (1684-2000)       1684 Antoni van Leeuwenhoek Bakterilerin keşfi 1798 Edward Jenner Çiçek aşısı 1857 Louis Pasteur Laktik asit fermentasyonunun mikrobiyolojisi

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/mikrobiyolojinin-tarihsel-gelisimi/

Glikozidik Bağ

  Glikozidik Bağ Polisakkaritler, çok sayıda (yüzlerce, hatta binlerce) monomerik birim (monosakkarit) içeren karbohidratlardır. Bu monomerik birimler glikozidik bağ adı verilen kovalent bağlarla bir araya gelirler (Şekil -a). Eğer iki monosakkarit glikozidik bağ ile bağlanırsa, ortaya çıkan molekül disakkarit adını alır. Bu moleküle bir monosakkarit daha eklenirse trisakkarit, daha çok sayıda birim eklenirse, oligosakkarit ortaya …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/glikozidik-bag/

MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ

   MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ 1-     GİRİŞ Mikrobiyoloji sözcüğü mikros, bios ve logos kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Yunanca’da mikros küçük, bios yaşam, logos bilim anlamına gelmektedir. Mikrobiyoloji, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikroorganizmalar deri, boğaz, burun, barsak gibi vücudumuzun çeşitli bölgelerinde yer alabildiği gibi, teneffüs ettiğimiz hava, çevremizdeki eşyalar toprak ve …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/mikrobiyolojiye-giris/

KEMOORGANOTROFLAR

  KEMOORGANOTROFLAR Dünyada bulunan binlerce farklı kimyasalın pek çoğu, bir veya diğer mikroorganizma tarafından enerji elde etmek için kullanılabilir. Bütün doğal ve pek çok sentetik organik bileşikler bile bir veya daha fazla mikroorganizma tarafından parçalanabilir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/kemoorganotroflar/

KEMOLİTOTROFLAR

  KEMOLİTOTROFLAR Bazı prokaryotlar inorganik bileşiklerdeki enerjiyi kullanabilir. Bu, kemolitotrofi adlı bir metabolizma şeklidir ve kemolitotroflar adı verilen mikroorganizmalarca gerçekleştirilir. Bu şekilde enerji sağlayan bir metabolizma yalnızca prokaryotlarda bulunur ve Bacteria ve Archaea arasında yaygındır. Kullanılan farklı inorganik bileşik spektrumu oldukça fazla olmasına rağmen, kural olarak belirli bir prokaryot inorganik bileşiklerin birini veya yakın bir …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/kemolitotroflar/

MİKROORGANİZMALARIN ÜRETİLMESİ AMAÇLI BESİYERLERİ

  MİKROORGANİZMALARIN ÜRETİLMESİ AMAÇLI BESİYERLERİ Mikroorganizmaları izole etmek ve saf kültür olarak üretebilmek için birçok ortamlar geliştirilmiştir (Besiyerleri, vasatlar). Besi yerleri başlıca iki ana bölüme ayrılırlar.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/mikroorganizmalarin-uretilmesi-amacli-besiyerleri/