Category: TIP

Gözdeki Ağrı, Yanma, Batma, Kaşıntı Ve Kızarıklık Nedenleri

  Gözdeki Ağrı, Yanma, Batma, Kaşıntı Ve Kızarıklık Nedenleri Göz kızarıklığı, neden olur? Genellikle kırmızı göze neden olan olay, konjonktivit ya da subkonjonktival kanama gibi basit olaylardır. Bu gibi durumlar spontan olarak düzelir veya kolayca tedavi edilebilir. Ancak kırmızı bir göz çok daha ciddi bir bozukluğun semptomu olabilir ki bunlar arasında; keratitler, uveit, akut dar …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/gozdeki-agri-yanma-batma-kasinti-ve-kizariklik-nedenleri-2/

ÖLÜM KAVRAMI

  ÖLÜM KAVRAMI 19. yüzyıla varıncaya kadar ölüm ile ilgili olarak bilimsel açıdan yeterli bir tanımlama yapılmamıştır. İlk kez Fransız bilim insanı Emanuelle Fodere “somatik ölüm” (vücut ölümü) tanımını ortaya atmıştır.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/olum-kavrami/

OBEZİTE TEDAVİSİNDE EGZERSİZİN ÖNEMİ

  OBEZİTE TEDAVİSİNDE EGZERSİZİN ÖNEMİ Fiziksel etkinliğin arttırılması hem obezite tedavisinde hem de verilen kilonun muhafazasında çok önemlidir. Tek başına fiziksel aktivite artışının kilo vermeye katkısı kalori kısıtlamasına göre daha fazla değildir. Ancak fiziksel etkinliği arttırmanın kilo verme dışında da pek çok ilave yararı vardır. Viseral yağın azalması ve kas kitlesinin artması, insülin direncinin azalması, …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/obezite-tedavisinde-egzersizin-onemi/

OBEZ BİREYLERE YÖNELİK BESLENME ÖNERİLERİ

  OBEZ BİREYLERE YÖNELİK BESLENME ÖNERİLERİ Zayıflamaya yönelik beslenme programı uygulayan obez bireylere, olumlu yeme davranışı alışkanlığı kazandırmak için alternatif yöntemler geliştirilmiştir. Her birey için farklılıklar gösterebilecek öneriler aşağıda sıralanmıştır:

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/obez-bireylere-yonelik-beslenme-onerileri/

ZAYIFLAMAYA YÖNELİK BİLİMSEL OLMAYAN POPÜLER DİYETLER

  ZAYIFLAMAYA YÖNELİK BİLİMSEL OLMAYAN POPÜLER DİYETLER Günümüzde obezitenin artışı ile birlikte gazete ve dergilerde, televizyonlarda veya internet sitelerinde yer alan popüler diyetler bireyler tarafından bilinçsizce uygulanmaktadır. Bu programlar bireylerin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle en uygun beslenme programının diyetisyen veya beslenme ve diyet uzmanları tarafından düzenlenip uygulanması gerekmektedir. Hatalı zayıflama programlarının temelinde düşük …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/zayiflamaya-yonelik-bilimsel-olmayan-populer-diyetler/

SAĞLIKLI KİLO KAYBI İÇİN TIBBI BESLENME TEDAVİSİ İLKELERİ

  SAĞLIKLI KİLO KAYBI İÇİN TIBBI BESLENME TEDAVİSİ İLKELERİ Enerji: Zayıflama için önerilen beslenme programlarında günlük enerji miktarının belirlenmesinde ilke, kişiye harcadığından daha az enerji vermektir. Bireyin bazal metabolizmasının altında enerji verilmemelidir. Alınan enerjinin azlığı oranında bazal metabolizma hızı azalır. Bireyin günlük enerji alımı haftada 0.5 – 1 kg ağırlık kaybını sağlayacak şekilde azaltılmalıdır. Bu …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/saglikli-kilo-kaybi-icin-tibbi-beslenme-tedavisi-ilkeleri/

OBEZİTEDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

  OBEZİTEDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ Obezitede beslenme tedavisi ve fiziksel aktivitenin artırılması ile birlikte davranış değişikliği tedavisi kesinlikle gereklidir. Beslenme tedavisi ve egzersizin davranış değişikliği tedavisi ile birlikte kullanıldığı “kombine tedaviler” hem ağırlık kaybını sağlamada hem de kaybedilen ağırlığın korunmasında büyük başarı sağlar.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/obezitede-tibbi-beslenme-tedavisi/

OBEZİTEDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ YAKLAŞIMLARI

  OBEZİTEDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ YAKLAŞIMLARI Obezite, genetik, çevresel, biyolojik, sosyokültürel ve davranışsal faktörlerin bir araya gelerek ortaya çıkardığı, vücuttaki yağ dokusu kütlesinin artması ile tanımlanan, gerek oluşum nedenleri, gerekse oluşturduğu komplikasyonlar ve zemin hazırladığı hastalıklar nedeniyle kronik ve tekrarlayıcı bir hastalıktır.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/obezitede-tibbi-beslenme-tedavisi-yaklasimlari/

ÇOCUKLUK ÇAĞI ve ADOLESAN DÖNEMİ OBEZİTESİ

  ÇOCUKLUK ÇAĞI ve ADOLESAN DÖNEMİ OBEZİTESİ Önemi Çocuklarda obezite iki nedenle çok önemlidir. Birincisi, çocuklarda obezite, erken yaşlarda pek çok kronik metabolik hastalığın gelişmesi için risk faktörüdür. Ayrıca obez çocuklarda ortaya çıkan psikolojik sorunlar, bu çocukların ileri yaşlarda bile uyum sorunları ve özgüven eksikliği yaşamalarına neden olabilir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/cocukluk-cagi-ve-adolesan-donemi-obezitesi/

OBEZİTEDE RİSK DURUMUNUN BELİRLENMESİ

  OBEZİTEDE RİSK DURUMUNUN BELİRLENMESİ Beden kitle indeksi ≥25 kg/m2 olan veya bel çevresi (BC) kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm veya daha fazla olanlarda kilo fazlalığının ilerlemesini engellemek ve eşlik eden diğer faktörleri tespit etmek gerekir. Tip 2 Diyabet, hipertansiyon (HT) ve kardiyovasküler hastalıklar (KVH) için risk durumu kilo fazlalığının derecesi ile de ilişkilidir …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/obezitede-risk-durumunun-belirlenmesi/