Category: TIP

OBEZ BİREYLERE YÖNELİK BESLENME ÖNERİLERİ

  OBEZ BİREYLERE YÖNELİK BESLENME ÖNERİLERİ Zayıflamaya yönelik beslenme programı uygulayan obez bireylere, olumlu yeme davranışı alışkanlığı kazandırmak için alternatif yöntemler geliştirilmiştir. Her birey için farklılıklar gösterebilecek öneriler aşağıda sıralanmıştır:

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/obez-bireylere-yonelik-beslenme-onerileri/

ZAYIFLAMAYA YÖNELİK BİLİMSEL OLMAYAN POPÜLER DİYETLER

  ZAYIFLAMAYA YÖNELİK BİLİMSEL OLMAYAN POPÜLER DİYETLER Günümüzde obezitenin artışı ile birlikte gazete ve dergilerde, televizyonlarda veya internet sitelerinde yer alan popüler diyetler bireyler tarafından bilinçsizce uygulanmaktadır. Bu programlar bireylerin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle en uygun beslenme programının diyetisyen veya beslenme ve diyet uzmanları tarafından düzenlenip uygulanması gerekmektedir. Hatalı zayıflama programlarının temelinde düşük …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/zayiflamaya-yonelik-bilimsel-olmayan-populer-diyetler/

SAĞLIKLI KİLO KAYBI İÇİN TIBBI BESLENME TEDAVİSİ İLKELERİ

  SAĞLIKLI KİLO KAYBI İÇİN TIBBI BESLENME TEDAVİSİ İLKELERİ Enerji: Zayıflama için önerilen beslenme programlarında günlük enerji miktarının belirlenmesinde ilke, kişiye harcadığından daha az enerji vermektir. Bireyin bazal metabolizmasının altında enerji verilmemelidir. Alınan enerjinin azlığı oranında bazal metabolizma hızı azalır. Bireyin günlük enerji alımı haftada 0.5 – 1 kg ağırlık kaybını sağlayacak şekilde azaltılmalıdır. Bu …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/saglikli-kilo-kaybi-icin-tibbi-beslenme-tedavisi-ilkeleri/

OBEZİTEDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

  OBEZİTEDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ Obezitede beslenme tedavisi ve fiziksel aktivitenin artırılması ile birlikte davranış değişikliği tedavisi kesinlikle gereklidir. Beslenme tedavisi ve egzersizin davranış değişikliği tedavisi ile birlikte kullanıldığı “kombine tedaviler” hem ağırlık kaybını sağlamada hem de kaybedilen ağırlığın korunmasında büyük başarı sağlar.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/obezitede-tibbi-beslenme-tedavisi/

OBEZİTEDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ YAKLAŞIMLARI

  OBEZİTEDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ YAKLAŞIMLARI Obezite, genetik, çevresel, biyolojik, sosyokültürel ve davranışsal faktörlerin bir araya gelerek ortaya çıkardığı, vücuttaki yağ dokusu kütlesinin artması ile tanımlanan, gerek oluşum nedenleri, gerekse oluşturduğu komplikasyonlar ve zemin hazırladığı hastalıklar nedeniyle kronik ve tekrarlayıcı bir hastalıktır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/obezitede-tibbi-beslenme-tedavisi-yaklasimlari/

ÇOCUKLUK ÇAĞI ve ADOLESAN DÖNEMİ OBEZİTESİ

  ÇOCUKLUK ÇAĞI ve ADOLESAN DÖNEMİ OBEZİTESİ Önemi Çocuklarda obezite iki nedenle çok önemlidir. Birincisi, çocuklarda obezite, erken yaşlarda pek çok kronik metabolik hastalığın gelişmesi için risk faktörüdür. Ayrıca obez çocuklarda ortaya çıkan psikolojik sorunlar, bu çocukların ileri yaşlarda bile uyum sorunları ve özgüven eksikliği yaşamalarına neden olabilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/cocukluk-cagi-ve-adolesan-donemi-obezitesi/

OBEZİTEDE RİSK DURUMUNUN BELİRLENMESİ

  OBEZİTEDE RİSK DURUMUNUN BELİRLENMESİ Beden kitle indeksi ≥25 kg/m2 olan veya bel çevresi (BC) kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm veya daha fazla olanlarda kilo fazlalığının ilerlemesini engellemek ve eşlik eden diğer faktörleri tespit etmek gerekir. Tip 2 Diyabet, hipertansiyon (HT) ve kardiyovasküler hastalıklar (KVH) için risk durumu kilo fazlalığının derecesi ile de ilişkilidir …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/obezitede-risk-durumunun-belirlenmesi/

Obezite Görülme Sıklığının Artmasının Nedenleri

  Obezite Görülme Sıklığının Artmasının Nedenleri Obezite prevalansında görülen artışın nedenleri, artan teknoloji ile beraber özellikle ulaşım, üretim ve tarım alanlarında kolaylaşan yaşam biçimine bağlı fiziksel aktivitede azalma ve modern yaşamdaki beslenme alışkanlıklarındaki değişimdir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/obezite-gorulme-sikliginin-artmasinin-nedenleri/

OBEZİTENİN TANIMI, ÖNEMİ VE EPİDEMİYOLOJİK VERİLER

  OBEZİTENİN TANIMI, ÖNEMİ VE EPİDEMİYOLOJİK VERİLER   Obezite, başlangıçta gelişmiş ülkelerin sorunu olarak kabul edilirken gelişmekte olan ülkelerde de gelir düzeylerinin artması, batı yaşam tarzının benimsenmesi, enerji alımı artarken enerji harcanmasının azalması ve nihayet kırsaldan kente göç olgusu ile birlikte kaçınılmaz olmuştur. Sonuçta obezite prevalansı, dünyada doğu-batı veya zengin-yoksul toplum ayırımı gözetmeksizin giderek artmaktadır. …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/obezitenin-tanimi-onemi-ve-epidemiyolojik-veriler/

KARBONAT MUCİZESİ

  KARBONAT MUCİZESİ * Elbise dolabınızda rutubet ve küf kokusu varsa ve naftalin kokusunu da sevmiyorsanız dolabınızı bir köşesinde ağzı açık şekilde kavanozda karbonat bulundurun.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/karbonat-mucizesi/

%d blogcu bunu beğendi: