Category: BİYOLOJİ DERS NOTLARI

Bitkilerde Taşıma Sistemi 5-Organik Madde Taşınması

C –   FOTOSENTEZ ÜRÜNLERİNİN TAŞINIMI (Dikey Taşınım = Translokasyon) Bitkinin fotosentez sonucu oluşturduğu organik ürünlerin yapraklardan kök ve diğer organlara taşınması floem (kalburlu borular) ile sağlanır. Aynı şekilde köklerde sentezlenen amino asitlerin de bitkinin üst kısımlarına taşınması da floemle gerçekleşir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/bitkilerde-tasima-sistemi-5-organik-madde-tasinmasi/

Bitkilerde Taşıma Sistemi 4-Suyun Taşınması

II-       BİTKİLERDE SUYUN TAŞINMASI Bitkilerde suyun taşınması iki aşamada gerçekleşir. İlk önce kök emici tüyleriyle topraktan su ve çözünmüş mineraller alınır ve merkezi silindirdeki ksileme geçer. İkinci aşamada ksilemdeki su gövdeden yukarıya doğru taşınır. Yani birinci aşamada yanal taşınım, ikinci aşamada dikey taşınım gerçekleşir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/bitkilerde-tasima-sistemi-4-suyun-tasinmasi/

Bitkilerde Taşıma Sistemi 3-Stomaları Açılıp Kapanması

e-     Stomaların Açılıp Kapanma Mekanizması Bekçi hücrelerinin canlı, iç ve dış çeperlerinin farklı kalınlıkta olması nedeniyle aralarındaki açıklığı genişletir ya da daraltırlar.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/bitkilerde-tasima-sistemi-3-stomalari-acilip-kapanmasi/

Bitkilerde Taşıma Sistemi 2-Stomaların Yapısı

B –   STOMALAR a-     Stomaların Yapısı *      Epidermis hücrelerinin farklılaşması sonucu oluşan stomalar iki bekçi hücresinden (=kapatma hücresi=kilit hücresi)  oluşmuştur (şekil).

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/bitkilerde-tasima-sistemi-2-stomalarin-yapisi/

BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ

I-   BİTKİLERDE TAŞIMA SİSTEMİ Bitkilerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için kökleri ile su ve mineralleri alarak gövde ve yapraklara; yapraklarında fotosentez sonucu ürettikleri organik besinleri ise gövde ve köklere taşıması gerekir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/bitkilerde-tasima-sistemi/

DUYU ORGANLARI 2-İŞİTME DUYUSU VE KULAK

II-     KULAK (İŞİTME DUYUSU)                   Kulak, hava ile yayılan ses dalgalarını toplar ve içindeki reseptörlerin uyarılmasını sağlar.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/duyu-organlari-2-isitme-duyusu-ve-kulak/

GÖZ BOZUKLUKLARI

   GÖZ BOZUKLUKLARI Gözün yapısında oluşan bazı değişmeler, görüntünün retina önünde veya arkasında oluşmasına yol açtığı için net görüntü oluşmaz. Böyle durumlara göz kusurları denir. Göz kusurları şunlardır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/goz-bozukluklari/

DUYU ORGANLARI 1-GÖRME DUYUSU VE GÖZ

                           Duyu organları, çevredeki uyartıları alır ve sinir merkezlerine iletilmesi için duyu sinirlerin- de impuls meydana getirir. Çevredeki uyartılar, duyu organlarındaki özelleşmiş epitel hücreler veya sinir uçları ile alınır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/duyu-organlari-1-gorme-duyusu-ve-goz/

Solunum ve fermentasyon ilişkisi

Solunum ve fermentasyon ilişkisi  

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/solunum-ve-fermentasyon-iliskisi/

SİNİR DOKU 5-Nöronlar ve İmpuls İletimi Uyarılar

NOT: Nöronlar ve impuls iletiminin Genel Özellikleri 1.      İmpulslar, tüm nöronlarda dendritten aksona doğru tek yönlü iletildiği halde beyin hücrelerinde impuls iletimi iki yönde gerçekleşir. 2.      Merkezi sinir sisteminde bazı nöronlar arasında dendritten dendrite sinapslar olabilir. Yani çift yönlü iletim görülebilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/sinir-doku-5-noronlar-ve-impuls-iletimi-uyarilar/

%d blogcu bunu beğendi: