Category: BİYOLOJİ DERS NOTLARI

EŞEYSİZ ÜREME 6- SPORLANMA İLE ÜREME

  A.     SPORLA ÜREME Mantarlarda, bazı omurgasız hayvanlarda, bir hücrelilerden plazmodyumda, karayosunları ve eğrelti otları gibi çiçeksiz bitkilerde görülen üreme şeklidir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-6-sporlanma-ile-ureme/

EŞEYSİZ ÜREME 5- PARTENOGENEZ İLE ÜREME

  A.     PARTENOGENEZ Döllenmemiş yumurtadan mitozla yeni bir birey meydana gelmesine partenogenez denir. Çoğunlukla eklembacaklılarda(balarısı, yaban arısı, karıncalar, su pireleri, bazı kelebekler, yaprak bitleri) görülür. Eklembacaklılar haricinde bazı balık türlerinde, kurbağalarda, sürüngenlerde ve bazı kuşlarda partenogenezle üreme görülür.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-5-partenogenez-ile-ureme/

EŞEYSİZ ÜREME 4- VEGETATİF ÜREME

  A.     VEGETATİF ÜREME Yüksek yapılı bitkilerde görülen üreme şeklidir. Vejetatif üreme, ana bitkiden (anaç) ayrılan bir doku parçasının veya tomurcuğun gelişmesi ile meydana gelir. vejetatif üreme oluşan yavru bireyler ana bitkiyle ve birbiriyle aynı genetik yapıya sahiptir. Yeni bireyler ana canlıdan bağımsız yaşarlar. Vejetatif üreme, tarımsal üretimde büyük fayda ve avantajlar sağlar. Tohum ile …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-4-vegetatif-ureme/

EŞEYSİZ ÜREME 3- REJENERASYON İLE ÜREME

  A.     REJENERASYON (YENİLENME) İLE ÜREME Rejenerasyon, canlı organizmadan kopan bir parçanın yeniden yapılması veya o parçadan yeni bir bireyin gelişmesidir. Rejenerasyon canlılarda az veya çok yapılır. Bitkilerin rejenerasyon yetenekleri hayvanlara göre daha fazladır. Hayvanlarda ise gelişmişlikle rejenerasyon yeteneği ters orantılıdır. Yani ilkel hayvanlarda rejenerasyon gelişmiş hayvanlara göre daha yüksektir. Canlılarda üç farklı rejenerasyon görülür.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-3-rejenerasyon-ile-ureme/

EŞEYSİZ ÜREME 2- TOMURCUKLANMA İLE ÜREME

  B.     TOMURCUKLANMA İLE ÜREME Bir hücreli bira mayasında, bazı protistlerde, çok hücreli canlılardan hidra, mercan ve medüz gibi bazı omurgasızlarda görülür. *        Ana canlının vücudunun bir yerinden dışarıya doğru bir veya birden fazla çıkıntı meydana gelir. Bu çıkıntıya tomurcuk denir. Bu tomurcuklar gelişirken çekirdekte bölünür ve bir parçası ana canlıda kalır, diğer parçası oluşan …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-2-tomurcuklanma-ile-ureme/

EŞEYSİZ ÜREME 1- BÖLÜNEREK ÜREME

  Canlıların soylarını devam ettirebilmek için kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Canlıların nesillerini devam ettirmek amacıyla sahip oldukları üreme yetenekleri, onları cansız maddelerden ayırt eden en belirgin özellikleridir. Bütün biyolojik olaylar gibi üreme yeteneği de hücresel bir temele dayanır. Dolayısıyla canlılığın devamı hücrelerin çoğalmasına yani hücre bölünmesine bağlıdır.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/eseysiz-ureme-1-bolunerek-ureme/

PROTEİN SENTEZİ

  PROTEİN SENTEZİ  DNA’nın hücre hayatını yönetmesi protein sentezini denetlemesi ile gerçekleşir. Sentezlenen proteinler yapısal proteinler olabileceği gibi enzimlerin yapısını da oluştururlar.  DNA’da belli proteinlerin sentezinden sorumlu yapılara gen denir. Genler binlerce nükleotidden oluşmuştur.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/protein-sentezi/

NÜKLEİK ASİTLER 2-DNA REPLİKASYONU

  A.     DNA’NIN GÖREVİ: 1.       Kalıtsal bilgi taşımak. Kalıtsal karakterlerin oğul döllere aktarılmasını sağlar (replikasyon) 2.       Mutasyonlar ile kalıtsal değişikliklerin meydana gelmesine imkan verir. 3.       Hücrelerde RNA, protein sentezi ve enzim sentezini gerçekleştirir. Protein sentezi ile hücredeki metabolik olayları yönetmek

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/nukleik-asitler-2-dna-replikasyonu/

Zarlı ve Zarsız Organeller

  Zarlı ve Zarsız Organeller Hücrede bulunan organeller zarla çevrili olma durumlarına göre şu şekilde grupandırılabilir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/zarli-ve-zarsiz-organeller/

II-FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ VE ÖZELLİKLERİ

  II-          FOTOSENTEZ TEPKİMELERİ VE ÖZELLİKLERİ A.     Klorofilin Işık tarafından Etkinleştirilmesi Bir foton klorofil molekülüne çarptığında fotonun enerjisiyle elektron daha yüksek enerjili bir düzeye çıkar, bu elektron tekrar eski kararlı durumuna dönerken aldığı kadar bir enerjiyi çevreye ısı ve floresans ışık şeklinde etrafa yansıtır.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ii-fotosentez-tepkimeleri-ve-ozellikleri/