Category: 12. SINIF BİYOLOJİ NOTLARI

PROTEİN SENTEZİ

  PROTEİN SENTEZİ  DNA’nın hücre hayatını yönetmesi protein sentezini denetlemesi ile gerçekleşir. Sentezlenen proteinler yapısal proteinler olabileceği gibi enzimlerin yapısını da oluştururlar.  DNA’da belli proteinlerin sentezinden sorumlu yapılara gen denir. Genler binlerce nükleotidden oluşmuştur.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/protein-sentezi/

NÜKLEİK ASİTLER 2-DNA REPLİKASYONU

  A.     DNA’NIN GÖREVİ: 1.       Kalıtsal bilgi taşımak. Kalıtsal karakterlerin oğul döllere aktarılmasını sağlar (replikasyon) 2.       Mutasyonlar ile kalıtsal değişikliklerin meydana gelmesine imkan verir. 3.       Hücrelerde RNA, protein sentezi ve enzim sentezini gerçekleştirir. Protein sentezi ile hücredeki metabolik olayları yönetmek

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/nukleik-asitler-2-dna-replikasyonu/

NÜKLEİK ASİTLER 1-NÜKLEİK ASİTLERİN YAPISI

  I-          NÜKLEİK ASİTLERİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ A.     NÜKLEİK ASİTLERİN BULUNUŞU VE ÖNEMİ Bu moleküller ilk defa 1869 yılında Friderich Miescher (Firedrik Mişer) tarafından balık spermi ve akyuvar çekirdeğinde tespit edilmiştir. İlk olarak çekirdekte bulundukları ve asidik özellik taşıdıkları için nükleik asitler (çekirdek asitleri) diye isimlendirilmiştir. Daha sonraki araştırmalarda virüsler ile prokaryot ve ökaryot canlıların …

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/nukleik-asitlerin-yapisi-ve-replikasyon/