Category: LİSE DERS NOTLARI

TARİH ÖĞRETİMİNDE KURAMLARIN YERİ

  TARİH ÖĞRETİMİ Tarih öğretimi, formal eğitim kurumları aracılığıyla, tarih biliminin ortaya koymuş olduğu bilgi, tutum ve becerileri öğrencide davranış hanine getirmeyi hedeflemektir. Aşağıda tarih öğretimini kuramlarla açıklamaktadır ve tarih öğretiminin hangi alanında hangi kuramları kullanılacağı belirtilmiştir. Öğrenmenin tanımını yaparak bu konuya giriş yapabiliriz; Öğrenme, bireyin çevresiyle belli bir düzeyde etkileşimi sonucunda meydana gelen nispeten …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/tarih-ogretiminde-kuramlarin-yeri/

TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER

   TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER 1-          İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/turk-edebiyatinda-ilkler/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 7-EGZİSTANSİYALİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 7-    EGZİSTANSİYALİZM 1927’de Alman filozofu Martin Heidegger ta­rafından felsefi bir görüş olarak ortaya atılan Eg­zistansiyalizm (varoluşçuluk), II. Dünya Savaşı yıl­larında Fransız romancısı Jean Paul Sartre tara­fından edebiyata uygulanmış ve yaygınlaşmıştır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-7-egzistansiyalizm/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 6-SÜRREALİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 6-    SÜRREALİZM Sürrealizm (Gerçeküstücülük), 1924’te, Fransız şair ve akıl hastalıkları doktoru olan Andre Breton tarafından ilkeleri ortaya konulan bir sanat akımıdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-6-surrealizm/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 5-DADAİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 5-    DADAİZM 1916’da Romen asıllı İtalyan şair Tristan Tzara tarafından ortaya atılan Dadaizm (Kuralsız­lık), edebiyat ve sanatta her türlü geleneğe, kura­la karşı çıkan; "kuralsızlığı kural edinen" bir akımdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-5-dadaizm/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 4-FÜTÜRİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 4-    FÜTÜRİZM İtalyan şair Marinetti (1876 – 1944)’nin 1909’da Fransa’da yayımladığı bildirgesiyle orta­ya çıkan bu akım, yaşamın sürekli ve hızlı bir de­ğişim içinde olduğunu, sanatın da bu değişime ve hıza ayak uydurması gerektiğini savunur.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-4-futurizm/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 3-KÜBİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 3-    KÜBİZM Kübizm, 20. yüzyılın başında Empresyoniz­me tepki olarak doğan, önceleri resim ve heykel sanatlarında etkili olan, daha sonra edebiyata yansıyan bir akımdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-3-kubizm/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 2-EKSPRESYONİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 2-    EKSPRESYONİZM 20. yüzyılın başında Empresyonizme tepki olarak doğan Ekspresyonizm, insanın iç dünya­sındaki duyguları anlatmaya (dışa vurmaya) önem veren bir akımdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-2-ekspresyonizm/

20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları; 1-EMPRESYONİZM

  20. Yüzyılda Görülen Başlıca Edebiyat Akımları 1-    EMPRESYONİZM 19. yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çı­kan, oradan diğer ülkelere yayılan, dış dünyanın sanatçıda bıraktığı izlenimleri yansıtmayı amaçla­yan akıma Empresyonizm (izlenimcilik) denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/20-yuzyilda-gorulen-baslica-edebiyat-akimlari-1-empresyonizm/

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 7-SEMBOLİZM

  14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 7-    SEMBOLİZM 188O’li yıllardan sonra Fransa’da ortaya çı­kan, realist ve naturalist görüşlere özellikle de Parnasizme tepki olarak doğan edebiyat akımına Sembolizm (simgecilik) denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-7-sembolizm/

%d blogcu bunu beğendi: