Category: DİL VE ANLATIM -LİSE

Martılar Ki -Can YÜCEL

  Martılar Ki Günlerdir körköstebek nefsimle öyle hırlı Ve öylesine harlı ki esrik nefesim Bir kibrit tutsam parlayacak. Bir sarnıç gemisi diyecekler alev almış Boğazın iki yakasından

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/martilar-ki-can-yucel/

İLGEÇLER (EDATLAR)

  İLGEÇLER (EDATLAR) Tek başına bir anlam taşımayan, ancak kendinden önceki sözcükle birlikte kullanıldığında belirli bir anlamı olan sözcüklere “ilgeç (edat)” denir. Edatlar çekim eki alırsa adlaşırlar. En çok kullanılan edatlar şunlardır:

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ilgecler-edatlar/

ZARFLAR (BELİRTEÇLER)

ZARFLAR (BELİRTEÇLER) Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da kendisi gibi zarf olan sözcüklerin anlamlarını “durum(hâl), yer-yön, zaman, ölçü-miktar ve soru” kavramlarıyla açıklayan sözcüklerdir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/zarflar-belirtecler/

ÖĞRETİCİ METİNLER – HABER YAZILARI

  ÖĞRETİCİ METİNLER HABER YAZILARI Toplumda veya tabiatta meydana gelen çeşitli olay, durum ve görünümle ilgili bilgi ve duyurulara haber denir. Bu haberlerin halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara da haber yazıları denir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ogretici-metinler-haber-yazilari/

ÖĞRETİCİ METİNLER – NUTUK

  ÖĞRETİCİ METİNLER SÖYLEV (NUTUK) Bir topluluğa belli düşünceleri aşılamak, o topluluğu duygulandırıp coşturmak amacı taşıyan güzel ve etkili konuşmaya “söylev”(nutuk) denir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ogretici-metinler-nutuk/

ÖĞRETİCİ METİNLER – SÖYLEŞİ

  ÖĞRETİCİ METİNLER SOHBET (SÖYLEŞİ) Herhangi bir konuda okuyucuyu sıkmadan, konuşma havasında yazılan yazılara ‘söyleşi’(sohbet) denir. Türk edebiyatında, Edebiyat-ı Cedide döneminde ‘musahebe’ (sohbet) başlığı altında yazılar yazılmıştır.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ogretici-metinler-soylesi/

ÖĞRETİCİ METİNLER – GEZİ YAZISI

  ÖĞRETİCİ METİNLER GEZİ YAZISI (SEYAHATNÂME) Gezilip görülen yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlatan yazılara “gezi yazısı” denir. Eskiden “seyahatnâme” terimiyle karşıladığımız gezi yazısı, sıradan gözlemleri değil, insanlar için ilginç sayılabilecek ayrıntıları konu edinir. Bu yüzden gezi yazarı çok dikkatli gözlemler yapmak zorundadır.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ogretici-metinler-gezi-yazisi/

ÖĞRETİCİ METİNLER – GÜNLÜK

  ÖĞRETİCİ METİNLER GÜNLÜK (GÜNCE) Bir kimsenin günlük yaşamından edindiği izlenimleri, bu izlenimlerin yarattığı duygu ve düşünceleri, tarih belirterek, günü gününe anlattığı yazılara günlük(günce) denir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ogretici-metinler-gunluk/

ÖĞRETİCİ METİNLER – RÖPORTAJ

  ÖĞRETİCİ METİNLER RÖPORTAJ: Bir gerçeğin, araştırma, inceleme, gezip görme ve soruşturma yoluyla yansıtıldığı yazılara “röportaj” denir. Röportaj, gazete ve dergilerde yayınlanan, öğretici niteliği fazla olan bir yazı türüdür.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ogretici-metinler-roportaj/

ÖĞRETİCİ METİNLER – ELEŞTİRİ

  ÖĞRETİCİ METİNLER ELEŞTİRİ (TENKİT ) Bir sanat eserini, bir sanatçıyı ayrıntılı biçimde tanıt- tıktan sonra onun olumlu ya da olumsuz yanlarını somut verilere dayanarak yargılayıp, değerlendiren yazı türüne “eleştiri” denir.

Okumaya devam edin »

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ogretici-metinler-elestiri/

%d blogcu bunu beğendi: