Category: LİSE DERS NOTLARI

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 6-PARNASİZM

  14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 6-    PARNASİZM Realizmin şiire yansımış biçimine Parnasizm denir. Fransa’da 1860’ta "Çağdaş Parnas" adlı şiir dergisinin çevresinde toplanan sanatçılara "parnasyen" adı verilmiş, bunların oluşturduğu şi­ir akımı da Parnasizm olarak nitelenmiştir. Kısa­ca, Parnasizm, "şiirde gerçekçilik" demektir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-6-parnasizm/

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 5-NATURALİZM

  14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 5-    NATURALİZM Natüralizm 1870’li yıllarda ortaya çıkan ve Realizmin ileri bir aşaması olarak değerlendirilen bir edebiyat akımıdır. Natüralizmin, Realizmle benzeşen birçok yö­nü vardır. 19. yüzyılın ikinci yarısında kapitalist ekonomi birçok ülkede etkinlik kazanmış, top­lumsal sınıflar arasındaki uçurum giderek büyü­müştür. Büyük kentlerin dış kesimlerinde, derme …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-5-naturalizm/

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 4-REALİZM

  14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 4- REALİZM Realizm, 19. yüzyılın ikinci yarısında Roman­tizme tepki olarak doğmuştur. Bu akım, gerçeği olduğu gibi anlatmayı ilke edinmiştir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-4-realizm/

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 3-ROMANTİZM

  14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 3-    ROMANTİZM Romantizm, 18. yüzyılın ikinci yarısında ha­zırlanmış, 19. yüzyılda bütün Avrupa’ya yayılmış ve Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-3-romantizm/

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 2-KLASİZM

    14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 2-    KLASİSİZM Klasisizm, 17. yüzyılda Fransa’da ortaya çık­mış bir edebiyat akımıdır. Bu akım, "1660 ekolü" olarak da adlandırılmıştır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-2-klasizm/

14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar; 1-HÜMANİZM

  14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortaya çıkan akımlar şunlardır: 1-    HÜMANİZM Hümanizm, felsefede "bütün insanları kar-deş sayan; dil, din, ırk farkı gözetmeden herkesi kucaklayan anlayış" olarak tanımlanabilir. Edebiyatta Hümanizm ise "yeniden doğuş" (rönesans) anlamına gelir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/14-yuzyildan-20-yuzyila-kadar-ortaya-cikan-akimlar-1-humanizm/

BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR

  BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR EDEBİ AKIMLAR Edebiyat, resim, müzik, heykel… gibi değişik sanat dallarıyla ilgili olarak ortaya çıkan, belirli bir görüş ve anlayışı ifade eden sisteme "akım" denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/bati-edebiyatinda-akimlar/

Martılar Ki -Can YÜCEL

  Martılar Ki Günlerdir körköstebek nefsimle öyle hırlı Ve öylesine harlı ki esrik nefesim Bir kibrit tutsam parlayacak. Bir sarnıç gemisi diyecekler alev almış Boğazın iki yakasından

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/martilar-ki-can-yucel/

Ay! Ay! Ay! -Can YÜCEL

  Ay! Ay! Ay! Şu gökteki ay var ya Şu boktan şu yarım ay Bakarsan bakarsan bakarsan Bi tek sözüme bakıyor benim dolunay olmak için

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/ay-ay-ay-can-yucel/

Akdeniz Yaraşıyor Sana -Can YÜCEL

  Akdeniz Yaraşıyor Sana Akdeniz yaraşıyor sana Yıldızlar terler ya sen de terliyorsun

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://biyolojidersim.com/akdeniz-yarasiyor-sana-can-yucel/

%d blogcu bunu beğendi: